Ôn Bích Hà

Ôn Bích Hà

Ngày sinh: 1966-07-30 (58 tuổi)

Chiều cao: 164 cm

3 vòng: 90-60-90

Ngực: G

Nhóm máu: A